Psykoterapi / samtal

Psykodynamisk psykoterapi

Psykoterapi på dynamisk grund är en behandlingsform som består av regelbundet återkommande samtal, oftast en gång i veckan. Samtals- kontakten kan vara både under kortare eller längre tid.

Det som psykodynamisk psykoterapi handlar om är inte enbart att bli av med symtom, utan att också försöka förstå vad som kan ha gjort att problemet/en har uppstått.

 

Vem söker?

De som söker hjälp hos mig kan ha problem med ångest, nedstämdhet, känslor av sorg och tomhet, ibland meningslöshet, eller problem med relationer. Man kan drabbas av utmattning och ha svårt att sätta rimliga gränser för övermäktiga krav, vilket ofta ger upphov till dålig självkänsla/självförtroende.

Det är också vanligt att man söker hjälp för att man hamnat i en kris pga en förlust, en separation eller andra livshändelser. Det kan handla om var man är i livet och tvivel kring sin livsval och hur man lever sitt liv.