Länkar

Vill du läsa mer om psykoterapi och vad yrkestitlarna legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut står för? Klicka vidre på länkarna nedan.

Läs mer:

www.rpc.nu
www.psykologiguiden.se
www.mind.se (svenska föreningen för psykisk hälsa)
www.psykologforbundet.se
www.socialstyrelsen.se