Välkommen till Psykoterapimottagningen CLN Catharina Lovén

   

I mitt arbete som psykolog/psykoterapeut är det min ambition att de som söker hjälp ska uppleva en miljö av trygghet och respekt.

Jag har många års yrkeserfarenhet och har utvecklat en tillit, och tilltro, till människors egna resurser och kraft att ta sig vidare i livet, trots motgångar, kriser eller dåligt psykiskt mående som kan vara svårt att hantera och förstå.

 

Ibland behövs hjälp från någon utomstående för att kunna avlasta och sortera sina upplevelser eller reflektera kring känslor och relationer nu och då, samt att hitta ett bättre sätt att förhålla sig. Ofta handlar det om att förstå mer om negativa mönster som upprepar sig i livet och som skapar ångest, nedstämdhet och andra psykiska symtom.

Om mig